สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเว็บบล็อกของเรา เราเปิดบล็อกนี้ขึ้นมา ด้วยจุดประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบด้วยภาคกลาง ตะวันออก เหนือ อีสาน และใต้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจจะเดินทางท่องเที่ยว

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในจำนวนอุตสาหกรรมที่สำคัญด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายระดับ ไล่ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ ซึ่งระดับบุคคล ได้แก่ ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นหลัก มีด้วยกันหลายธุรกิจ ได้แก่ กิจการที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า และบริการให้เช่ายานพาหนะ รวมทั้งเครื่องเล่นต่าง ๆ

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่แตกต่างจากหลายธุรกิจ โดยเป็นแหล่งกระจายเม็ดเงินไปทั่วประเทศตามพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ช่วยให้ชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดต่าง ๆ สามารถยึดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นอาชีพได้

กิจกรรมเสริมที่ควรรู้

นอกจากประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุข้างต้นแล้ว เรายังนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่ง คือ การจัดประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยว และการจัดโปรโมชันของผู้ประกอบการ รวมทั้งแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้ผู้สนใจรับรู้ความเคลื่อนไหวในวงการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง ขณะที่ผู้รักการถ่ายภาพ ก็จะได้วางแผนถ่ายภาพเพื่อส่งเข้าประกวดด้วย